czyste posprzątane mieszkanie

Regulamin korzystania z usług firmy sprzątającej Spark Cleaning, ważny od dnia 01.04.2015

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług firmy Spark Cleaning. Aby skorzystać z usług firmy sprzątającej Spark Cleaning klient akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
 2. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawne obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a przedmiotem jego regulacji są warunki korzystania z usług firmy sprzątającej Spark Cleaning. Regulamin określa prawa i obowiązki Klienta, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności firmy Spark Cleaning.
 3. Klient zamawiając usługę sprzątania mieszkań, domów oraz biur oświadcza iż zapoznał się z treścią regulaminu i wyraża zgodę na wszystkie jego postanowienia.

§2 Definicje

 1. „Regulamin” – regulamin firmy sprzątającej Spark Cleaning oraz serwisu www.sparkcleaning.pl.
 2. „Firma” lub „Zleceniobiorca” –Spark Cleaning świadczący usługi sprzątające dla klientów biznesowych i wystawiający faktury VAT, jako Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości "Twój StartUp" z siedzibą w Warszawie przy ul. Żurawiej 6/12, , lok. 766 posiadającym numer NIP: 5213641211 oraz świadczący usługi sprzątające dla klientów indywidualnych, jako jednoosobowa działalność bez VAT pod nazwą "Piotr Piechota Spark Group" z siedzibą w Chrusty 23 a, 96-200 Rawa Mazowiecka posiadającym numer NIP: 8351582635
 3. „Klient” lub „Zleceniodawca” – Osoba zamawiająca usługi sprzątające korzystająca odpłatnie z usług świadczonych przez firmę sprzątającą.
 4. „Zlecenie” lub „usługa” – zamówienie wykonania danych prac z zakresu sprzątania mieszkań, domów, biur zlecone przez klienta. Zamówienie musi być zgodne z rodzajem usług wykonywanych przez zleceniobiorce.
 5. ”Termin” – data oraz czas wykonania usługi sprzątania mieszkań.

§3 Zasady ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Klientów z usług firmy sprzątającej Spark Cleaning zajmującej się sprzątaniem mieszkań, domów, biur oraz powierzchni wspólnych w Warszawie, Wrocławiu, Gdańsku, Krakowie oraz Poznaniu. Zleceniodawca każdorazowo przed zamówieniem sprzątania w mieście innym niż Warszawa zobowiązuje się upewnić drogą telefoniczną lub mailową czy w danym mieście firma sprzątająca Spark Cleaning świadczy aktualnie usługi.
 2. Wszystkie treści prezentowane na stronie internetowej firmy www.sparkcleaning.pl oraz stronach firmowych na portalach społecznościowych podlegają ochronie prawnej.
 3. Korzystanie z usług Zleceniobiorcy wiąże się z wyrażeniem przez Klienta zgody na warunki określone w niniejszym Regulaminie.
 4. Aby skorzystać z usług firmy Spark Cleaning klient może zamówić usługę poprzez:
 5. a) Kontakt telefoniczny

  b) Kontakt mailowy

  c) System rezerwacji „You can book me”

 6. Klient zamawiając usługę zobowiązany jest podać poprawne i zgodne ze stanem faktyczne dane tj:
 7. a) Imię i nazwisko

  b) Adres dla którego zostanie zamówiona usługa sprzątania

  c) Numer telefonu klienta

  d) Inne dane potrzebne do kontaktu

 8. Każda osoba kontaktująca się z firmą sprzątającą Spark Cleaning drogą telefoniczną, w tym za pomocą wiadomości mailowej wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych tą drogą o nowościach w firmie Spark Cleaning, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

§4 Rodzaje i zakres świadczonych usług

 1. Usługodawca ustala rodzaje usług oraz zakres prac dostępne dla Klienta korzystającego z usług firmy sprzątającej Spark Cleaning.
 2. Firma Spark Cleaning działa w Warszawie w dzielnicach: Bemowo, Białołęka, Bielany, Mokotów, Ochota, Praga-południe, Praga-północ, Rembertów, Śródmieście, Targówek, Ursus, Ursynów, Wawer, Wesoła, Wilanów, Włochy, Wola, Żoliborz.
 3. Zleceniobiorca świadczy usługi sprzątające dla:
 4. a) Mieszkań

  b) Biur

  c) Domów

  d) Powierzchni wspólnych

 5. Zakres usług wykonywanych przez Zleceniobiorce obejmuje:
 6. a) Łazienka - Odkurzanie i umycie podłogi, wytarcie kurzy, umycie i dezynfekcja umywalki/sedesu/bidetu/kabiny prysznicowej, umycie glazury na podłodze i ścianach, umycie frontów szafek łazienkowych, wytarcie kurzu z półek i drzwi, wypolerowanie armatury, umycie luster.

  b) Kuchnia - Odkurzanie i mycie podłogi, wytarcie kurzy z powierzchni łatwo i trudno dostępnych (w tym przypadku klient zobowiązany jest dostarczyć wszelkiego rodzaju sprzęt potrzebny do dotarcia do powierzchni trudno dostępnych np. drabinę), umycie sprzętów AGD z zewnątrz, umycie blatów, wytarcie kurzu z półek i drzwi, umycie lub wstawienie brudnych naczyń do zmywarki, umycie armatury.

  c) Sypialnia - odkurzanie podłogi, dywanów, wykładziny, Umycie podłogi, Wytarcie kurzy z powierzchni łatwo i trudno dostępnych (w tym przypadku klient zobowiązany jest dostarczyć wszelkiego rodzaju sprzęt potrzebny do dotarcia do powierzchni trudno dostępnych np. drabinę), posłanie łóżka, wytarcie kurzu z półek i drzwi.

 7. Wszystkie dodatkowe usługi jak mycie lodówki, piekarnika, balkonu są dodatkowo płatne. Klient zobowiązuje się do poinformowania Zleceniobiorcy z wyprzedzeniem o dodatkowych usługach.
 8. Usługa mycia okien jest dodatkowo płatna. Klient zobowiązuje się do poinformowania Zleceniobiorcy z wyprzedzeniem o dodatkowej usłudze.
 9. Usługa wykonywana jest przy użyciu środków chemicznych zleceniobiorcy lub zleceniodawcy. Środki firmowe są dodatkowo płatne. Klient zobowiązuje się poinformować Zleceniobiorce którą opcje wybiera.
 10. Zleceniobiorca w celu poprawnego wykonania usługi potrzebuje sprzętu mechanicznego tj. Odkurzacza oraz drabiny (w przypadku mycia okien), które to zleceniodawca zapewnia.
 11. W przypadku miejsc trudno dostępnych zleceniodawca deklaruje iż pomoże lub zapewni drugą osobę która pomoże pracownikowi firmy sprzątającej Spark Cleaning w przesuwaniu mebli w celu należytego wykonania usługi.

§5 Odpowiedzialność stron

 1. Firma nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne występujące na stronie internetowej www.sparkcleaning.pl nie zależne od zleceniobiorcy.
 2. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za spóźnienia czy też nie dotarcie pracowników firmy do klienta w przypadkach nadzwyczajnych np. problemy z samochodem, wypadki, problemy zdrowotne pracowników czy też korki.
 3. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do odwołania zlecenia w dniu usługi w przypadkach nadzwyczajnych np. problemy z samochodem, wypadki, problemy zdrowotne pracowników czy też korki.
 4. Zleceniodawca zamawiając usługę oświadcza, iż będzie na miejscu w czasie wykonywania usługi w celu jasnego przekazania pracownikowi czego wymaga w szczególności od usługi, a także odbioru poszczególnych części zlecenia.
 5. Zleceniodawca oświadcza, iż będzie dostępny na miejscu w czasie sprzątania w celu pomocy przy odsuwaniu mebli.
 6. Klient oświadcza, iż ponosi wszelką odpowiedzialność za zniszczenia powstałe w wyniku np. odsuwania mebli w przypadku gdy nie był dostępny na miejscu w czasie wykonywania zlecenia w celu pomocy.
 7. Zleceniobiorca zastrzega sobie możliwość obciążenia zleceniodawcy kwotą 50 zł w przypadku gdy klient odwoła usługę w ciągu ostatnich 24h przed usługą.
 8. Zleceniodawca zobowiązany jest do uiszczenia połowy wcześniej ustalonej kwoty wartości sprzątania w przypadku nieobecności na miejscu zlecenia.
 9. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody do wysokości wartości usługi.
 10. Zleceniodawca zobowiązany jest zgłosić bezpośrednio do pracownika Spark Cleaning, który wykonywał usługę, swoje zastrzeżenia i uwagi, które według Zleceniodawcy są powodem domagania się reklamacji/rabatu. Zgłoszenie to musi odbyć się w czasie obecności pracownika w miejscu w którym wykonywana była usługa. Następnie, aby reklamacja mogła być pozytywnie rozpatrzona, Zleceniodawca zobowiązany jest zgłosić w ciągu 48h od daty wykonania usługi zastrzeżenia do jakości wykonanych prac. Informacja ta może być przekazana listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 11. Zleceniodawca oświadcza, iż poinformuje pracownika firmy Spark Cleaning o wszelkich zastrzeżeniach w czasie wykonywania zlecenia.
 12. Zleceniodawca oświadcza ,iż z wyprzedzeniem poinformuje zleceniobiorce w przypadku dużego zabrudzenia nieruchomości.
 13. Zleceniobiorca nie daje gwarancji na doczyszczenie wyjątkowo trudnych zabrudzeń
 14. Zleceniodawca zobowiązany jest być obecny po wykonaniu usługi w celu odebrania zlecenia. Jest też zobowiązany do poinformowania pracownika o wszelkich zastrzeżeniach, które będą wykonane niezwłocznie po ich zgłoszeniu. W przypadku nieobecności klienta i nieodebrania usługi nie ma on możliwości do wnoszenia zastrzeżeń/reklamacji.

§6 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zleceniodawca ma prawo do odstąpienia od umowy do 24h przed zleceniem bez konsekwencji. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Zleceniobiorcę o swojej decyzji o odstąpieniu od zlecenia w drodze pisemnej, mailowej lub telefonicznej.
 2. Zleceniodawca w przypadku odstąpienia od umowy w czasie ostatnich 24h przed zleceniem ponosi opłatę w wysokości 50 zł.
 3. W przypadku nieobecności klienta w mieszkaniu, domu, biurze w czasie zlecenia, zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do nałożenia na klienta kary w wysokości połowy kwoty wartości usługi.
 4. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za spóźnienia czy też nie dotarcie pracowników firmy do klienta w przypadkach nadzwyczajnych np. problemy z samochodem, wypadki czy też korki.
 5. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do odwołania zlecenia w dniu usługi w przypadkach nadzwyczajnych np. problemy z samochodem, wypadki czy też korki bez ponoszenia odpowiedzialności.
 6. W przypadku spóźnienia lub nie dotarcia pracownika firmy z przyczyn zależnych od firmy, zleceniobiorca zobowiązany jest do udzielenia rabatu na kolejną usługę w wysokości do 50 % wartości usługi.
 7. W przypadku gdy zleceniodawca spóźnia się na umówione zlecenie więcej niż 15 min Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do anulowania zlecenia oraz nałożenia na zleceniodawce kary w wysokości 50 % wartości usługi.
 

Polityka Prywatności

 • Wszelkie prawa zastrzeżone


 • Bemowo, Białołęka, Bielany, Mokotów, Ochota, Praga-południe, Praga-północ, Rembertów, Śródmieście, Targówek, Urus, Ursynów, Wawer, Wesoła, Wilanów, Włochy, Wola, Żoliborz

Kontakt